Интервю със Станимира Ковачева - Global Head of Marketing в Tek Experts
Интервю с Йоана Атанасова - Employer Branding Lead в Модис България
Интервю с Мая Гиндева - Employer Branding and Marketing Expert в Proxiad Bulgaria
Интервю с Ваня Тенева - HR Lead в Софтуер Груп БГ
Интервю с Ирина Заркова - Завеждащ сектор „Привличане на таланти и работодателска марка“ в Райфайзенбанк
Интервю с Анелия Горянова-Иванова - Мениджър "Комуникации и работодателска марка" в Телелинк Инфра Сървисис
Интервю с Моника Тошева - PR Мениджър в Орбико България​
Интервю с Христо Арабаджов - Employer Branding Expert в Kaufland България - за участието му в Online Career MeetUp​
Интервю с Ирина Заркова от Райфайзенбанк - за участието й в Online Career MeetUp​​
Интервю с Георги Малчев - Управляващ съдружник на Xplora