sudent MeetUP

Създай контакти, сподели опит, научи повече...

Неформални ежемесечни събития за членовете на Talent Club, по време на които участниците ще провеждат задълбочени разговори с местни и международни специалисти.   

Събитията Student MeetUP насърчават междуличностните взаимоотношения и споделянето на идеи между студентите.

Основната цел е създаването на стабилна общност, която да вдъхновява бъдещите специалисти. 

Причини да участваш:

☑ Възможност да създадеш контакти със студенти, имащи сходни на твоите интереси. 

☑ Възможност да общуваш с ТОП специалисти в сферата, в която искаш да се развиваш. 

☑ Изучаване на нови умения и споделяне на добри практики. 

 

Остави ни своите контакти, за да те поканим на следващото събитие 👇