Байер е компания, работеща в областта на природните науки с повече от 150-годишна история. Водена от мисията си „Наука за по-добър живот“, компанията предоставя иновации в здравеопазването и земеделието. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства на съвременния свят, следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Компанията се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си и работи за реаизиране на визията си „Здраве за всички, глад за никого“.

Байер АГ обединява три основни направления:

  • Фармацевтични продукти с фокус лекарства, отпускани по лекарско предписание в терапевтичните области кардиология, онкология, гинекология, хематология, офталмология.
  • Безрецептурни продукти, което предоставя на потребителите едни от най-познатите продукти без лекарско предписание, хранителни добавки и продукти за лична грижа за здравето в света.
  • Растителна защита и семена – една от водещите изследователски компании в земеделската индустрия.

Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита и семена. За повече информация www.bayer.bg


Обядвай със…
Люба Паунова – Управител на Байер България и Ръководител Човешки ресурси за Румъния, България и Молдова
Люба Паунова се присъединява към Байер през 2015 година като Ръководител Човешки ресурси за групата държави Румъния, България и Молдова, а от 2021 година съчетава тази позиция с Управител на Байер България.
Преди това е заемала ръководни позиции в сферата на човешките ресурси в Алфа Финанс Холдинг и Юробанк И ЕФ Джи България.
Люба има магистърска степен по „Стратегическо управление“ от Софийския университет и е член на Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Bayer