За Биоком Трендафилов

Биоком Трендафилов е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, крайни продукти и повърхности, приложими в различни производствени сектори.
Принципната позиция, от която се ръководим в дейността си е опазването на здравето на човека чрез безопасно производство и разпространение на качествени суровини и крайни продукти. Биоком Трендафилов е изключителен представител на утвърдени световни производители на модерни научни технологии за микробиологичен и физикохимичен мониторинг. Освен това, съвместно с водещи учени и специалисти в съответния бранш разработваме собствени иновативни продукти, съобразени с нуждите на нашите клиенти.
Компанията е основана под името „Биоком“ през 1991 година в град Сливен, България от Йордан Трендафилов – биотехнолог по образование и Димитрина Трендафилова – химик и физик. Основната дейност тогава е съсредоточена в хранително-вкусовия бранш и конкретно с производството на мая за сирене и кашкавал.

През 2000 година фирмата се преобразува с новото си име „Биоком Трендафилов“, с което е и към дадения момент и разширява дейността си в областта на контрола на суровини и крайни продукти за осигуряване на безопасност и качество.

Днес, 31 години по-късно, оперираме на целия Балкански полуостров с дъщерни фирми на териториите на Сърбия, Румъния, Северна Македония и Косово и директно обслужване на Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Албания. Към днешна дата работим с над 2100 клиенти на целия Балкански полуостров с портфолио над 450 продукта, които обхващат секторите на хранително-вкусовата промишленост, здравната, фармацевтичната промишленост и други.

Обединени сме от общата кауза да съхраним човешкото здраве, внедрявайки наука на терен, ръководейки се от 6-те принципа за безкомпромисност, иновативност, отговорност, креативност, организираност, мисъл, които всъщност сформират и нашето лого.

„Изграждаме бъдещето, внедрявайки нови подходи, технологии и ред, докато се постигне фазата на съвършенство: Да живеем и работим с удоволствие и за удоволствие!“
Йордан Трендафилов
„Обичаме това, което правим и хората, с които го правим“
Димитрина Трендафилова

Образование:(Required)