За Foundever

Foundever България е интернационална аутсорсинг компания. Ние осигуряваме външни продажби, техническа поддръжка, обслужване
на клиенти и други бизнес процеси за нашите партньори. Макар в България да имаме два обособени офиса – в София и Варна, 93% от нашите служители работят от вкъщи.


95% ОТ МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП Е ПОВИШЕН ВЪТРЕШНО!

Вярата в нашите служители ни кара да създадем вътрешна програма за таланти. Веднъж влезли в тази серия от курсове, колегите ни се обучават на тънкостите на позициите си, за които се подготвят. Тук ключова роля играе личния подход на Learning специалистите към всеки участник.

  • Над 1300 човека в цяла България
  • 93% от колегите работят от вкъщи
  • 27 националности от различни възрастови
    групи

Индустрия: Аутсорсинг – компания за изнесени услуги
Локация: Цяла България
Брой служители: Над 1300
Най-големият ни актив са служителите ни! Това е и причината непрекъснато да развиваме техните умения и способности. Инвестирайки в тях, ние гарантираме успеха на нашите клиенти и техните бизнеси!

УЧИ, БЪДИ ЛИДЕР, ИЗРАСТВАЙ С НАС!

Развитие
Инвестираме в служи-телите си с вътрешни програми, обучения и
инициативи, за да развием уменията им и да им помогнем да постигнат целите си.

Култура Креативност, Отдаде-ност, Отношение към човека. #Foundeverlife е ангажиментът ни към нашите служители.

Общност
Отговорни заедно
Стремим се да правим света по-добър и да вдъхновяваме остана-
лите да правят същото.

Възнаграждения & Признание
Празнуваме успехите и възнаграждаваме хората си за упоритата работа, която вършат всеки ден.

MAX (My associate eXperience)
Максимизирай изживя-ването си. Насърчаваме служителите си да спо-делят обратна връзка, изслушваме ги и пред-приемаме действия.

EverBetter
С грижа за хората сме създали програма за промотиране и стиму-лиране на здраво-словния ментален и физически начин на живот.

Образование:(Required)