Банка ДСК

Ако попитате своите родители, вероятно ще ви кажат, че съкращението ДСК означава „Държавна Спестовна Каса“. Това, обаче, е само част от дългата история на банката.

Какво означава Банка ДСК?

Днес Банка ДСК означава Дигитална, Стабилна и Клиентски ориентирана компания, която успешно се трансформира и интегрира най-новите технологии и подходи за работа.  С над 400 роли, възможности за кариерно израстване в нашата Клонова мрежа, Централно управление или Дигитална фабрика, имаш възможност да трупаш опит и знания в различни области и да се преквалифицираш за нови позиции чрез нашите вътрешни Data и IT ДСК академии.

Какъв е мащабът и дейността?

Банка ДСК е банка с над 70-годишна история и най-голям брой клиенти (2,5 милиона), лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и един от най-разпознаваемите брандове в България. Съчетаваме дългогодишната ни история с непрекъсната модернизация, като инвестираме в развитието на дигитални услуги, иновативни продукти и персонализирани решения. Освен това голямото семейство на Банка ДСК с над 5 000 колеги е  част от най-динамично развиващата се финансовата институция

и двигател на растежа в 12 страни от региона на Централна и Източна Европа и Централна Азия – OTP Group.

С какво се различаваме?

Гордеем се с вътрешната ИТ компания на Банка ДСК – нашият „Дигитален хъб“, където създаваме иновативни и високо-технологични решения за над 2,5 млн. клиенти, работейки съвместно с едни от най-добрите световни вендори. Освен нашите постижения и амбициозни стремежи, не забравяме и нашият дълг към общността. Банка ДСК е най-значимият дарителски партньор за Сдружение SOS детски селища, подпомага образованието на децата в страната, опазването на дивата природа, развитието на културата, градската среда и много други социално значими кампании.

Какво казват служителите на Банка ДСК?

„Банка ДСК е място, на което се чувстваме полезни, научаваме нови неща всеки ден и създаваме дигитална банка №1 в България – удобна, свръхскоростна и харесвана от потребителите. Признанието е важна част от дейността, защото осъзнаваме, че зад успехите и развитието ни стои екипът, защото сме „Банка като хората“. Затова можем да гарантираме, че най-важни за нас са именно хората. За да покажем именно значимостта на всеки един и да се погрижим за благополучието на нашите служители, Банка ДСК предлага преференции, повишаващи цялостното благополучие на всички служители в цялата страна.Банка ДСК ви предлага възможността да се срещнете не с един, а с четирима изпълнителни директори!
Срещата ще бъде не индивидуална, а групова – с 3-ма избрани от тях кандидати.
Това е прекрасна възможност за оживена дискусия и поглед над различни гледни точки.


Тамаш Хак-Ковач – Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Боян Стефов – Член на УС и изпълнителен директор

Михаил Комитски – Член на УС

Славейко Славейков – Член на УС и изпълнителен директор

Г-н Тамаш Хак-Ковач е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК от ноември 2020 г.
Преди това, от 2012 г. той заема поста председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на JSC OTP Bank. Има опит като председател и главен изпълнителен директор на дъщерното дружество на Commerzbank в Унгария.
През април 2023 г. г-н Тамаш Хак-Ковач е избран за член на Управителния съвет на Асоциация на банките в България. 

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г., а през септември 2019 г.  става и изпълнителен директор. За член на Управителния съвет на банката е избран през 2017 г. Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати – позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

Михаил Комитски има 15-годишен банков опит, от който 6 години в сферата на корпоративното банкиране и 9 години в областта на специализираните финансови услуги – факторинг и лизинг, като трансформира бизнеса и организацията, извеждайки ги на челно място на българския пазар.  През 2018 г. близо година той отговаря и за Клонова мрежа и банкиране на дребно в  Експресбанк. 
Г-н Комитски е стратег с фокус върху бизнес развитието, ефективността и иновациите, който също така споделя своя опит като лектор към ESFAM.

Славейко Славейков има повече от 17 години опит в банковия сектор, като повече от 12 години е член на Управителния съвет и Главен финансов директор в Банка ДСК. Отличен е с награда за най-добър финансов директор – „CFO на годината“ през 2016 г., в категорията „Контрол и отчетност“ в конкурса на  EY.
В качеството си на главен финансов директор, има изключителен принос за успешното интегриране на актуалните финансови процеси. Преструктурира работата и развива екипите, за които отговаря и ги обединява в направление „Стратегия, финанси и управление на данни“. Въвежда нови бизнес процеси, като оптимизира и автоматизира съществуващите.


Кандидатствайте за менторска среща с представители на висшия мениджмънт на Банка ДСК

като попълните следната мотивационна форма възможно най-изчерпателно: