Как да представим своите твърди умения в автобиографията си?

Целта на Вашата автобиография е ясна: да покажете на потенциалните работодатели, че сте подходящият човек за дадена позиция. За да бъдете правилният човек, разбира се, трябва да имате правилните твърди умения (професионални компетенции).

Твърдите умения са специфичните знания или способности, необходими, за да се свърши дадена работа. Те могат да включват Вашите познания за конкретни инструменти, платформи или компютърни програми, способността Ви да изпълнявате определени задачи, както и познаването на етапите, през които преминава работният процес. Например, дизайнерът трябва да знае как да използва Photoshop; финансовият анализатор трябва да знае как да използва Microsoft Excel, както и да анализира, визуализира и представя данни; учителят по музика е хубаво да може да свири на някой музикален инструмент и да е запознат с определени методи на преподаване.

Твърдите умения често са в контраст с меките умения, които представляват качествата и способностите, говорещи за това как човек ще върши работата си и как ще се отнася към другите на работното си място, като например: силна работна етика, надеждност, съпричастност, креативност и комуникация с колеги и клиенти. Твърдите умения обикновено са по-лесни за измерване и за количествено определяне на резултатите, отколкото меките умения.

В статията ще разгледаме:

 • Кои твърди умения трябва да поставите в автобиографията си?
 • Как да представите своите твърди умения в автобиографията си?
 • Примери за твърди умения във Вашата автобиография.
 1.   Кои твърди умения трябва да поставите в автобиографията си?

Отговорите на този въпрос винаги се крият в длъжностната характеристика на позицията, за която кандидатствате. Това е така, защото твърдите умения, които е полезно да изброите в автобиографията си, винаги зависят от конкретната работна позиция. Например, всички работни места за софтуерно инженерство вероятно очакват да знаете как да кодирате, но определена работа може да изисква да използвате Python и да сте запознати с методологията Waterfall. Трябва да приспособите автобиографията си към всяка Ваша кандидатура за работа и да наблегнете на съответния опит и способности, необходими за дадената позиция.

Най-общо казано, когато анализирате длъжностната характеристика, ще имате представа какви знания са необходими или предпочитани за позицията. Докато четете обявите за работа, трябва да подчертаете всички технологии, задачи или методологии, с които се сблъскате. Те често се появяват като „задължителни“ или „предпочитани“ умения, квалификация или опит. Но също така трябва да отбележите всички твърди умения, които са Ви необходими, за да изпълнявате изброените работни задължения или отговорности.

Ако искате допълнителни идеи, можете също да разгледате профилите в Linkedin на хора, които заемат желаната от Вас длъжност, и да видите кои твърди умения споменават. Особено ценно е, ако можете да намерите хора, които са заемали позицията, за която кандидатствате във фирмата, в която искате да работите.

След като имате списък с твърдите умения, които дадена компания търси при наемане нови служители, обърнете внимание кои от тях притежавате. Именно тях трябва да подчертаете в автобиографията си. Но бъдете честни на първо място със себе си. Ако не можете да разкажете за това как сте използвали конкретно умение и/или как сте го научили, вероятно не трябва изобщо да го посочвате.

 1.   Как да представите своите твърди умения в автобиографията си?

След като разберете на кои твърди умения искате да наблегнете в автобиографията си, трябва да помислите как точно да ги включите.

Поставянето на Вашите твърди умения в раздела за умения ще гарантира, че те ще бъдат лесно видими от всеки, който чете Вашето резюме. Може да поставите раздела за уменията си в долната част на страницата или пък да го поставите преди работния си опит. Ако сте кандидат за начално ниво на дадена професия или сменяте професионалната сфера, позиционирането на Вашите умения в началото може би е добра стратегия. В някои области – като управление на продукти – разделите с умения са по-често поставени в горната част на страницата.

Как изглежда Вашият раздел за умения и колко място ще му отделите може също да зависи от избрания формат на автобиографията. Повечето хора използват хронологичен формат, в който просто изброяват уменията си в съответния раздел без допълнителни обяснения. Помислете за разделяне на уменията си в категории като „дизайн“ или „писане“, за да ги направите по-отчетливи.

Разделът, илюстриращ Вашите умения, е едва първата стъпка. На пръв поглед казвате на работодателите, че притежавате твърдите умения, необходими за позицията, за която кандидатствате. Но те все пак искат да разберат и как сте ги използвали. Това означава да опишете опита си досега и да го обвържете с уменията, които сте посочили – предишни работни места, доброволчески позиции, дейности, проекти и други – и да подчертаете постигнатите резултати.

Освен това не забравяйте да включите всички сертификати, които имате, отразяващи съответните твърди умения. Би било добре също така да отбележите изкараните от Вас курсове и обучения, особено ако сте в началото на кариерата си. Ако определено твърдо умение е подчертано в длъжностната характеристика или ценно за работодателя, може да помислите за това да го включите и в отделно резюме.

 1.   Примери за твърди умения във Вашата автобиография.

Ето няколко примера за твърди умения, разделени в категории. Имайте предвид, че много умения биха могли да се причислят в повече от една категория. Това не е универсален списък, който да поместите във Вашата автобиография. Той само ще Ви насочи към това какви твърди умения биха могли да търсят работодателите. Уверете, че те са подходящи за работата, която искате, преди да ги включите в автобиографията си.

 • Обработка на данни и аналитични умения

Обработката на данни и аналитичните умения биха могли да са в основата на способността Ви да вършите работата си, ако сте в област като финансов анализ или статистически изследвания. От друга страна, те могат да показват начина, по който определяте количествено и оценявате успеха си или пък планирате бъдещето си, ако работите в маркетинг, продажби или друга сфера, в която обработката на информация е важна.

 • Комуникационни умения

Комуникацията вероятно са едно от първите неща, за които се сещате, когато говорим за меки умения. Но комуникативните умения могат да се разглеждат и като твърди такива, когато става въпрос за много специфични задачи, които изискват конкретна база от знания, за да бъдат изпълнени. Умението да говорите друг език, например, също се счита за твърдо умение и това е едно от малкото неща, които би било добре да отбележите, независимо за каква работа кандидатствате.

 • Функционални умения

Тези умения описват конкретни задачи и отговорности, които знаете как да изпълнявате. Всяка работа изисква дадени функционални умения, но точно кои ще Ви трябват, зависи от длъжността.

 • Методологии

Методологиите представляват зададени процеси за изпълнение на задачи. Ако в длъжностната характеристика се споменава, че организацията използва определена методология, рамка, стратегия, стил или други зададени стандарти или принципи за изпълнение на задачите, добре е да отбележите, когато имате опит с тях, дори това да не е едно от изискванията за работа.

 • Умения за програмиране / Езици за кодиране

Уменията за програмиране, включително работата с езици за
кодиране, са задължителни за всеки, който разработва софтуер или уеб сървър например. Но могат да бъдат полезни и за работни позиции, които боравят с технологии като цяло. Ако сметнете, че са обвързани с работната позиция, за която кандидатствате, дори и непряко, не се колебайте да ги включите в автобиографията си. 

Similar Posts