Интервю със Станимира Ковачева – Global Head of Marketing в Tek Experts

 

Да се адаптираш към иновациите на новото време е изключително важно в света на бизнеса. А да бъдеш част от промяната и самият ти да изграждаш нов свят – за това се изисква много смелост, желание и целенасоченост! 

През последните месеци работихме по нов проект, с който целим да ви запознаем със специалистите, които стоят зад успехите на ТОП работодателите в България. 

Следващите редове са посветени на Станимира Ковачева от Tek Experts, която поканихме да ни отговори на няколко въпроса. 

1. Здравейте, Станимира! Бихте ли ни разказала накратко за себе си?

Обичам да казвам за себе си, че съм хибриден професионалист и не се ограничавам до една сфера. Финансист по образование, маркетолог по призвание и с фокус върху хората през цялото време. Често, когато ме питат: „Какво точно работиш?“, ми отнема доста време, за да обясня същността на работата си, защото професията е нова не само за България, но и глобално, и именно това харесвам в нея – че отговаря на новата реалност. Имам повече от 15 години опит като маркетолог в различни сфери, също така и опит като консултант по различни проекти. За мен един процес е успешен само тогава, когато той служи за подобряване на преживяването на хората. Хибридният ми опит в различните клонове на маркетинга, както и на човешките ресурси, ми помага да виждам нещата по комплексен начин и да намирам баланса между различните групи и интереси в името на по-доброто преживяване на клиентите или на служителите.

2. Какво Ви вдъхновява в работата Ви? Защо избрахте тази професия?

Както казах, за мен хората са на първо място. Това, което правя ежедневно, е да подобрявам средата и процесите по такъв начин, че хората и техните преживявания да бъдат на фокус. Ние всички се ръководим от нашата човешка страна, когато взимаме решения – било то за покупка, било то по отношение на кариера, и няма как да избягаме от това. Не е и необходимо. Какъв е смисълът да имаме процес, който е фокусиран само, да речем, върху цифрите, ако тези цифри не се използват, за да се подобри продукта или услугата. Клиентите са хора, служителите също, всяко действие, което не ги поставя в центъра, води до последващи проблеми за организацията – висок процент на хора напускащи компанията или пък затруднения в наемането на нови служители. Това се отразява на продукта и услугата, които се предлагат, и рефлектира върху крайния потребител, а оттам – и върху печалбата. Какво по-добро призвание от това да поставим хората на първо място и да работим в посока, която ще подобри тяхното преживяване и взаимодействие в цялата еко система?  

3. В момент, в който сте поставени пред избор между двама кандидати, борещи се за една позиция, които са еднакво квалифицирани и имат равностоен професионален опит досега, кой е факторът, определящ Вашето решение?

Лично за мен, нагласата, начинът на мислене и потенциала са по-важни от това колко точно години опит има човек, какви дипломи и сертификати има, колко онлайн видео курсове е изгледал (последното, наблюдавам доста често, се споменава в автобиографиите). Аз бих избрала човека, който виждам, че има хъс да учи, да се развива и да иска да направи промяна. Средата се променя толкова бързо, че ако не си в състояние да се адаптираш и дори да търсиш сам промяната, няма как да успееш. Накратко, ще избера кандидата, който е по-гъвкав в мисленето си, който има желание за развитие и обучение и би се чувствал добре в средата, в която ще работи. Винаги гледам нещата в контекста на съответния екип и организация.

4. Кое е най-голямото предизвикателство, с което се сблъскахте в кариерата си, и как се справихте с него?

Предизвикателство за мен остава неразбирането до голяма степен по отношение на професията, която имам. В България понятията са много объркани и много малко, и то тесни специалисти, разбират къде аз бих донесла най-голяма добавена стойност за организацията. Това, от една страна, е предизвикателство, но от друга – е стимул за мен да изляза от ограниченията по отношение на географията. За мен е доста по-лесно да работя по проекти и да консултирам огромни международни корпорации в чужбина, отколкото да работя за българска компания, където все още в по-голямата част липсва това разбиране за фокус върху хората. Естествено, има изключения и у нас, но за съжаление те не са мнозинство.

5. Кой е най-ценният урок, който научихте от работата си досега?

Че нещата не са черно и бяло и винаги има нюанси. Важно е да се намери компромис, който да удоволетворява всички участници в даден момент. Другото важно нещо е, че няма перфектни процеси, кампании и продукти. Те никога няма да са такива и винаги могат да бъдат променени и надградени за по- добро. Ако чакаме да получим идеален продукт или процес, за да го пуснем в действие, то това никога няма да стане и ще пропуснем ползи. Балансираният риск е много важен и в живота, и в професията.

6. Кои са най-важните качества, които трябва да притежава следващата вълна от таланти, за да успеят в кариерата си?

Според мен, това е нагласата и начина на мислене – непрекъснато желание да учиш, да намериш ново решение, да подобриш, да задаваш въпроси и да търсиш отговори. Ако просто изпъляваш процес, защото „така го правим от години“, то няма как да има прогрес. Проблемът обаче не е само в талантите, а донякъде и в мениджърите. Все пак те си взаимодействат като скачени съдове. За да имат талантите възможност да се развиват и да покажат какво могат, да имат поле да правят грешки и да се учат, то и мениджърите трябва да се променят и да им дадат тази възможност.

7. Бихте ли променили нещо в кариерата си, и ако да, какво?

Не, не бих. Всяка стъпка ми е помогнала да съм там, където съм в момента. Може би, ако сега можех да се върна в началото на пътя си и да дам съвет на моето по-младо аз, бих я посъветвала да е по-смела и да не се страхува да прави промени и да греши.

8. През какво преминава пътя на успеха?

Според мен, всеки има индивидуален път – за някои това е упоритост, за други – постоянство, за трети – учене чрез грешки, но това, което със сигурност обединява всички, е фокус и желание за развитие. Няма как да стигнеш някъде, ако не знаеш къде отиваш. Може да избереш различни пътища, някои по-трънливи, други по-дълги, но без да знаеш къде искаш да отидеш, никога няма да стигнеш.

9. Споделете ни някой „трик“, който Ви помага в работата и в живота.

Не мога да кажа конкретен трик, но това, което на мен ми помага, е да гледам на нещата от положителната страна и да не задълбавам и страдам за неща, които няма как да променя или контролирам. Животът и кариерата са цикъл – не винаги е само нагоре и не винаги е само надолу, но точно това ни учи и ни прави по-добри хора и професионалисти.

10. Какво се надявате да ни донесе 2021 година?

Може би вече ще е изтъркано, но… свобода! Да се чувстваме спокойни и отново да имаме „нормален“ живот.

Similar Posts