За Milestone

Milestone Systems стартира през 1998 г. в Дания.

Днес сме сред лидерите в производството на софтуер за видеомениджмънт и IP-базирано видеонаблюдение. Представени сме в 25 държави.

В София се намира вторият ни по големина център за развойна дейност. Всички офиси на Milestone Systems носят свободолюбив скандинавски дух и култура на откритост, която насърчава раждането на иновации.

Основната ни цел е да бъдем част от всяка видео инсталация в света, като с това помагаме на бизнесите и организациите да защитават хората и активите си, както и да оптимизират и развият своите бизнес процеси. За да постигнем това, постоянно усъвършенстваме и развиваме нашата платформа за видеотехнологии с отворен код.


Обядвай със…
Десислава Табакова – Director Site Operations
Десислава заема позицията Site manager на българския офис на Майлстоун Системс от Декември 2019г., като преди това е била Финансов мениджър.
Промяната на заеманата от нея длъжност се получава естествено след като тя поема и ръководи проекта по преместването на офиса на компанията през 2019. По време на този проект Десислава започва да отговаря и за локалния административен екип, като ги подкрепя и развива допълнително функциите им с растежа на офиса.
Откакто стъпва в новата си длъжност, Деси Табакова не спира да търси начини да подобри живота на служителите в компанията, като същевременно тя и екипът й следват стратегията за развитие на Майлстоун. Тъй като организацията на българския офис следва матричен принцип и различните звена имат отделни функционални мениджъри, Деси създава и развива силен leadership екип, който се грижи за развитието на локалния офис.
За да може да бъде по-успешна в ролята си, тя не спира да търси нови източници на знания, които да развиват уменията й, а оттам и Майлстоун като компания. През 2020 стартира EMBA в Американския Университет в България, което и позволява да се срещне с хора с опит в различни сфери, да научи най-новите тенденции в мениджмънта, да предизвика себе си и да предаде опита на екипа си.

Още за Milestone