За Modis Bulgaria

Компанията присъства на българския пазар от 2005г., когато навлиза под името „Ajilon Bulgaria“, а по-късно е преименувана на „Adecco Bulgaria“. В края на 2017г. аутсорсинг бизнес линията на компанията се отделя в независимо дружество, част от Adecco Group, и започва да функционира под името Modis.

На глобално ниво Модис предлага професионални решения в областите на ИТ и инженеринг, а у нас специализира в предоставянето на цялостни решения в сферата на IT Service Desk и Data Center поддръжката, услуги по управление и поддръжка на мрежи, поддръжка на устройства за крайни потребители, разработка и поддръжка на приложения и BPO решения за водещи компании от цял свят.

Центърът за предоставяне на услуги в гр. София е най-значимата локация за ИТ аутсорсинг бизнеса на Модис на глобално ниво. Фокус при развитието на компанията е навлизането в т.нар. „Smart Industry“

Броят на служителите в компанията към момента е над 1400, като те са позиционирани в офис локациите в град София и Пловдив. Екипът се състои предимно от хора, владеещи различни чужди езици и разполагащи с базови и по-комплексни технически познания.

Компанията е лидер, както сред работодателите у нас, така и сред бизнесите, предоставящи ИТ услуги по управление и поддръжка на устройства, приложения и мрежи в световен мащаб.

Офиси на Modis Bulgaria

Обядвай със…
Борислава Дякова – HR and Legal Director на Modis Bulgaria
Борислава Дякова заема позицията HR, Legal Директор, като е и Local Privacy Lead в Модис България. Тя има повече от 11 години опит в сферата на човешките ресурси, тяхното управление и администрация, както и в сферата на трудовите правоотношения.
През 2013г. Борислава се присъединява към екипа на Адеко България, а по-късно, през 2018г. оглавява HR и Legal функциите в новосъздадената Модис България, също част от Adecco Group, която се занимава с предоставянето на ИТ услуги, разработка на софтуер, облачни решения, както и аутсорсинг на бизнес процеси.
На своята позиция Борислава има изключително отговорната задача да обедини усилията на екипите, отговарящи за човешките ресурси в организацията ни, част от която са близо 1400 служители, а именно Екип Подбор, HR Администрация, HR Бизнес Партньори, както и Екип Обучение и Развитие.
В условия на пандемия и необходимост от незабава реакция за запазване здравето на служителите и продължителност на нормалната работа на бизнеса, това дава на Борислава ключова роля на лидер в организацията през последната година.

Още за Modis Bulgaria