За Новартис

Новартис и предшествените компании на Новартис имат богата 27-годишна история в развиването на иновативни продукти. Компанията е създадена през 1996г. при сливането на компаниите Ciba-Geigy и Sandoz.

Повече от 1 милиард пациенти по света използват нашите лекарства и ние винаги търсим нови начини да разширим достъпа на пациентите до най-новите терапии.


Глобалното седалище на компанията е в Базел, Швейцария. Световно, екипът ни се състои от повече от 109 000 служители от повече от 140 националности.

В България, офисът на Новартис се намира в гр. София, като е с локален екип от повече от 100 служители.

Глобалната компания Новартис е една от най-големите и уважавани фармацевтични компании в света.


Обядвай с…
Андрия Томович – Мениджър на Новартис България
Андрия Томович е мениджър на Новартис България от 2021 г. Преди да се присъедини към Новартис България, Андрия е заемал различни позиции в рамките на Новартис, като постепенно е израствал в йерархията и е заемал все по-високо отговорни длъжност, като в процеса на развитие е бил позициониран на различни места, включително в Роткройц, Швейцария (Швейцарско бизнес звено за онкология), Ориджио/Милан, Италия (Онкологичен регион Европа) и Базел, Швейцария (офис на Новартис за научноизследователска и развойна дейност, който включва корпоративни финанси и връзки с инвеститорите).
Академичният опит на Андрия включва бакалавърска степен с отличие по математика и магистърска степен по компютърни науки. Продължава докторантурата си в Института за биомедицински изследвания “Фридрих Мишер”, който е свързан с институтите на Новартис за биомедицински изследвания, и получава докторска степен (summa cum laude) по биоинформатика от Университета в Базел. Освен това Андрия притежава степен Executive MBA от Swiss Business School в Цюрих и е сертифициран финансов анализатор (CFA), акредитиран от CFA Institute във Вирджиния, САЩ. Андрия е автор на ~17 рецензирани и високо цитирани ръкописа по теми, свързани с биоинформатиката, машинното обучение/изкуствения интелект/статистиката, геномиката, клиничните генетични изследвания и фармацевтичния фондов пазар.

Кандидатствай за лична менторска среща с Андрия Томович
като попълниш следната мотивационна форма възможно най-изчерпателно: