За Филип Морис България ЕООД

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания със 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни и близо 80 000 служители по целия свят. ФМИ разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират продуктите на компанията.

Но днес ФМИ следва своята нова визия за изграждане на бъдеще без дим и е ангажирана с разработката и предлагането на иновативни бездимни продукти с потенциала да намалят индивидуалния и обществен риск в сравнението с тютюнопушенето. Мисията на компанията е да осъществи безпрецедентна промяна в своята история, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел, вече над 10 години, в научноизследователските центрове на компанията в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към 30-ти юни 2020 г.  по данни на компанията потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията – системата за нагряване на тютюн са над 15 милиона по целия свят, от които близо 11.2 милиона са пълнолетните пушачи, които са спрели да пушат и са преминали на продукта изцяло. Системата за нагряване на тютюн на ФМИ се предлага на 57 пазара в ключови градове и държави под марката IQOS. Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.com

Филип Морис България ЕООД присъства стабилно повече от 12 години на българския пазар, а близо 100-те висококвалифицирани  служители споделят ценностите и визията на компанията, ангажирани са с постигане на целите ѝ и се гордеят с успехите. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employer Institute от 2017 г. насам, както и други награди за най-добър работодател и работодателска марка. В изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, от 2015 г. насам Филип Морис България ежегодно подпомага деца, възрастни хора, млади предприемачи, а от скоро и учители в тютюнопроизводителните региони в страната чрез програмата си за устойчиво развитие „Забавно лято, Грижовна есен“, отличена с редица награди за най-успешна дарителска програма на малко и средно предприятие.

В продължение на повече от 10 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 7.2 милиарда долара в научни изследвания,  разработки и комерсиализация на иновативни продукти без дим, които целят да намалят вредата за пълнолетните пушачи по света.  За да реализира мисията си, компанията ангажира над 430 научни експерти, учени и инженери в научно-изследователските си центрове в Швейцария и Сингапур.

Към момента единствената електронна система за нагряване на тютюн, получила разрешението за продажба на американския пазар и разрешение за предлагане на продукта в категорията „тютюневи изделия с модифициран риск“ от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), е на Филип Морис Интернешънъл, след обстойна оценка и преглед на цялата научна документация за продуктите.