Филип Морис България

Филип Морис България е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания с над 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни, и над 71 000 служители по целия свят. В България компанията има над 130 висококвалифицирани  служители, които споделят ценностите и визията на компанията за изграждане на бъдеще без дим. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и грижата за всеки член на екипа, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employers Institute от 2017 г. насам, както и други престижни отличия за най-добър работодател и работодателска марка.

Филип Морис Интернешънъл

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща международна тютюнева компания, която работи за изграждане на бъдеще без дим и разширява своето портфолио в дългосрочен план с продукти извън сектора на тютюна и никотина. В момента продуктовото портфолио на компанията се състои основно от цигари и бездимни изделия, включително изделия с нагряване без горене, електронни цигари и никотинови изделия за орална употреба, които се предлагат на пазарите извън САЩ.

От 2008 г. насам ФМИ е инвестирала над 9 млрд. долара в разработката, научната оценка и комерсиализацията на иновативни бездимни изделия, предназначени за пълнолетните пушачи, които иначе ще продължат да пушат и целящи пълното преустановяване на продажбите на цигари. Това включва изграждане на способности за научна оценка от световна класа, най-вече в области като предклинична токсикология на системи, клинични и поведенчески изследвания, както и проучвания след пускането на продуктите на пазара.

Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) издаде разрешение версии на устройствата и консумативите на Платформа 1 IQOS на ФМИ да се предлагат на пазара като тютюневи изделия с модифициран риск, като се произнесе, че разпорежданията за намалено излагане при тези продукти са подходящи за промоция на общественото здраве.

Към 30 юни 2022 г. бездимните продукти на ФМИ се продават на 70 пазара, с изключение на Русия и Украйна, като според данни на ФМИ близо 13.2 млн. пълнолетни пушачи по света вече са преминали на IQOS и са спрели да пушат.

Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.com.


Обядвай със…
Петя Петкова – Head of Scientific Engagement
Петя Петкова е Магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Нейната професионална кариера преминава в едни от най-големите международни компании в сферата на бързооборотните стоки, тютюневите продукти и фармацията. Сред тях са Uniliver и Novartis където е заемала ръководни позиции като Ръководител на правен отдел и връзки с институциите, а в Novartis е отговаряла за правните въпроси за регион Централна и Източна Европа.
Понастоящем Петя е ръководител „Научни въпроси“ във Филип Морис България, компанията, която работи за изграждане на бъдеще без дим посредством комерсиализацията на научно-доказани по-малко вредни алтернативи на продължаващото пушене. Като част от екипа на компанията, която преминава през историческа трансформация, за да изпълни своята амбициозна мисия, Петя работи усилено в посока налагане на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в страната.