За Shell България

Shell е на българския пазар повече от 30 години и е една от водещите компании в бизнеса с търговия с петролни продукти в своите над сто търговски обекта. От стъпването си на пазара у нас Shell налага нови бизнес стандарти в индустрията и пренася на местно ниво своята богата международна експертиза и по този начин указва благоприятно въздействие върху бизнес средата в България.

През годините компанията въведе международни стандарти в обслужването, утвърди своите горива като символ на високо качество и разви първата дългосрочна програма за лоялност ClubSmart. За бизнес клиентите Shell България разработи услугата Shell Card за отложено плащане и ефективно администриране на автопарка, която се превърна в пример за удобство и надеждност.

Между 2016 и 2021 г. Shell активно участва в България с дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“.

От октомври 2017 г. Shell разширява своя бизнес в България, като добавя доставката на авиационно гориво към бизнес портфейла си в страната. Shell & MOH Aviation Fuels Bulgaria, която е 100% дъщерно дружество на Shell & MOH Aviation, е доставчик на Летище София.

Основни приоритети в работата на Shell България са:

  • безопасността – на първо място за Shell стои безопасността на хората, заложена във всички процеси и неразделна част от бизнес принципите на компанията. Shell внедрява редица практики за безопасност на пътя и работи в посока за подобряването на безопасността на работното място в енергийния сектор. Shell България, в сътрудничество с БПГА, беше инициатор на идеята за регулаторна промяна и въвеждане на алтернативен метод за безопасна инспекция на газови резервоари чрез роботизирана техника, което вече е факт с Постановление на МС от 10 юли 2023 г.

  • декарбонизацията – през последните години компанията прави стъпки в България по трансформиране на своя бизнес с цел намаляване, избягване и компенсиране на емисиите. Конкретни примери в посока намаляване на въглеродния отпечатък от работата на търговските обектите са: захранване с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, инсталиране на соларни панели на покривите на обектите, подобряване на енергийната ефективност чрез различни практики (LED осветление, инсталиране на термостати за охлаждане и отопление, енергиен мониторинг, обучение на персонала и др.). Shell България участва активно и в диалога с държавните институции и ключови заинтересовани страни по важни теми като енергийния преход в България. Декарбонизацията днес се превръща в основен фокус за компанията и през 2022 г. Shell България печели първо място на престижния конкурс „Най-зелените компании в България в категорията „Устойчиви политики“ за цялостния си ангажимент към устойчивото развитие.
  • дигитализацията – Shell е водеща компания и за дигитализацията в енергийния сектор и пионер в разработването и внедряването на различни цифрови технологии във вече съществуващи услуги или имплементирането на изцяло нови в глобален план. Част от подбни технологии в България са въвеждането на дигиталната карта Shell ClubSmart, дигитализацията на множество процеси за корпоративните клиенти – от оптимизирано управление на разходите до компенсиране на въглеродните емисии, дигитална платформа за управление на автопарка в реално време, въвеждане на електронен ПИН код за горивните карти и други.
  • социалната отговорност – Shell България има сериозен ангажимент в това отношение. Компанията е сред инициаторите и основателите на първата по рода си българска Харта за многообразието. Политиките за приобщаване, равенство и многообразиe са дълбоко залегнали в корпоративната култура и ценности на Shell, описани в Основните Бизнес принципи и Кодекса на поведение на компанията. Спектърът на дейности в Shell в тази връзка се разраства значително, като към днешна дата компанията редовно стартира или взима участие в инициативи с такава насоченост

Обядвай с…
Ваня Иванчева – Изпълнителен директор на Shell България ЕАД
Ваня Иванчева е Изпълнителен директор на Shell за България от началото на 2022 г. Тя е също главен финансов съветник в Shell за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Ваня притежава две магистърски степени от Университета за национално и световно стопанство в София – международни икономически отношения и счетоводство и контрол. Преминала е през редица международни обучения и квалификации в системата на Shell.
Кариерата й в Shell България започва през 1997 г. като заема различни роли в отдел “Счетоводна отчетност” и “Финансов анализ търговски обекти” за България. От 2007 г. Ваня Иванчева заема различни регионални позиции в ЦИЕ в областта на оценка на инвестиционните проекти на Shell, планиране и контрол на представянето на бизнеса, стандартизация и трансформация на финанси в региона.
Понастоящем, Ваня Иванчева ръководи успешен екип от финансови анализатори от страните в Централна и Източна Европа.

Кандидатствай за лична менторска среща с Ваня Иванчева
като попълниш следната мотивационна форма възможно най-изчерпателно: