За Tek Experts

Tek Experts е водещ доставчик на техническа поддръжка, като обслужва най-големите световни имена в технологиите. Ние предефинираме понятието „техническа поддръжка“ и стратегическата роля, която тя може да играе по отношение на клиентската удоволетвореност.

Нашият задълбочен технологичен опит надхвърля реактивното отстраняване на технически проблеми.

Ние сме реален партньор на нашите клиенти, като създаваме условия за тях, да съсредоточат усилия върху развитието на техните услуги и портфолио докато ние се грижим за клиентската удоволетвореност и техните продукти. 

Предметът на дейност на компанията включва софтуерна поддръжка, управление на продажбите и разработка на софтуерни приложения.

Повече информация за компанията може да намерите ТУК


Обядвай със…
Маринела Кременска – Country Manager в Tek Experts Bulgaria
Маринела Кременска е Country Manager в Tek Experts Bulgaria, от юни 2021. Тя има повече от 20 години професионален опит в международни компании на управленски позиции.
Преди да се присъедини към екипа на Tek Experts, Маринела Кременска е част от  борда на директорите на Experian, а преди това е заемала упралвенски позиции в компании като GfK и Пощенска банка. Идва в Tek Experts с изключителен ентусиазъм и амбиция да бъде движеща сила за растежа на компанията на локално и глобално ниво,  както и да подпомогне развитието и ангажираността на служителите.
Като своя житейска мисия, тя определя това, да помага на хората да достигнат своя пълен потенциал. Именно за това, голяма част от усилията й като Country Manager са насочени в посока раазвитие на хората в организяцията чрез менторство, coaching и лидерски пример.

Още за Tek Experts