За Telelink Business Services

В началото на 21 век технологичната индустрия в региона на Източна Европа започва да се развива с ускорен темп. Публичният и търговският сектор бързо започват да осъзнават нуждата от дигитализация, за да получат конкурентно предимство, да увеличат оперативната си ефективност и да намалят разходите си.

През това време на промяна, компанията Телелинк е основана, за да подкрепи организациите по пътя им към дигитализация и да покаже правилния начин за трансформация.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) е създадена през 2019 г. в резултат на отделянето на дейността по предоставяне на решения и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии от групата на Телелинк България ЕАД.

Историята на дейността датира от 2004 г., когато тя стартира в България, и преминава през постъпателно разрастване в региона на Западните Балкани и на международния пазар на глобалните ИТ услуги.

Днес бизнесът на ТБС Груп се фокусира върху седем технологични области, прилагайки холистичен подход към ИТ предизвикателствата. Групата има повече от 220 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност, и  широка мрежа от партньорства със световни технологични лидери като Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM, VMware и др.

Мисията на компанията е да опростява сложното и да помага на клиентите си да постигат своите цели чрез технологиите.


Обядвай със…
Иво Русев – Главен търговски директор
Като Главен търговски директор, Иво Русев е активно ангажиран в предпродажбените и продажбените процеси в Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС), като отговаря за отношенията на компанията с клиентите й от частния и публичния сектор.
Иво започва работа в ТБС през 2018 г. след седемгодишен опит в Майкрософт България, където натрупва значителен опит в изграждането на стратегията на компанията за търговския и публичния сектор, както и в сферата на организационното лидерство. Той е работил и в IBM, отговаряйки за развитието и поддръжката на високо технологични решения. 
Иво се фокусира върху мотивирането на хората и установяването на култура, ориентирана към клиента, отговорността и колаборацията. Той има изразен интерес към менажиране на комплексни проекти в сферата на дигиталната трансформация и вярва в значимостта на партньорството за растежа на бизнеса и увеличаването на добавената стойност за клиентите.

Още за Telelink Business Services