Аурубис – Медното сърце на България


Аурубис Групата

Аурубис Групата е водещ глобален доставчик на цветни метали и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света. Ние преработваме комплексни концентрати, метален скрап и металосъдържащи материали и правим от тях метали с най-висока чистота.

Тези метали стоят в основата на ключови световни тенденции като дигитализацията, използването на възобновяеми енергийни източници, електрическите автомобили и урбанизацията. В Аурубис работят около 7200 служители, в заводите ни в Европа и САЩ.

Аурубис България

Аурубис България е високотехнологичен завод, иновативна и динамично развиваща се организация, с дългогодишна история и визия за бъдещето. За този успех активно допринасят над 900 квалифицирани и мотивирани служители.

Инвестирали сме над 750 милиона евро в модернизиране на производството, внедряване на мерки за здравословни и безопасни условия на труд и подобряване на екологичната ни ефективност.

Гордеем се с това, което сме!


Обядвай с…
Тим Курт – Изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД
Тим Курт е изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД и президент на Германо-българската индустриално-търговска камара.
Започва кариерата си в „Юниливър“ и по-късно продължава в „Нумико“. През 2006 г. се присъединява към „Норддойче Афинери“ (днес „Аурубис“), където заема различни висши ръководни позиции, включително мениджър за иновации на Групата и вицепрезидент Корпоративна логистика, преди да заеме настоящия си пост в България през 2014 г.
Роден е в Бремен, завършил е Университета за приложни науки във Фридберг, Германия.
В свободното си време г-н Курт обича да практикува редица спортове, сред които най-любимите му са бягане на дълги разстояния и колоездене.

Още за Aurubis Bulgaria


Кандидатствай за лична менторска среща с Тим Курт

като попълниш следната мотивационна форма възможно най-изчерпателно: