Биоком Трендафилов

“Биоком Трендафилов” е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, крайни продукти и повърхности, приложими в различни производствени сектори. Принципната позиция, от която се ръководим в дейността си е опазването на здравето на човека чрез безопасно производство и разпространение на качествени суровини и крайни продукти.

“Биоком Трендафилов” е изключителен представител на утвърдени световни производители на модерни научни технологии за микробиологичен и физикохимичен мониторинг. Освен това, съвместно с водещи учени и специалисти в съответния бранш разработваме собствени иновативни продукти, съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Компанията е основана под името „Биоком“ през 1991 година в град Сливен, България от Йордан Трендафилов – биотехнолог по образование и Димитрина Трендафилова – химик и физик. Основната дейност тогава е съсредоточена в хранително-вкусовия бранш и конкретно с производството на мая за сирене и кашкавал.

През 2000 година фирмата се преобразува с новото си име „Биоком Трендафилов“, с което е и към дадения момент и разширява дейността си в областта на контрола на суровини и крайни продукти за осигуряване на безопасност и качество.

Днес, 31 години по-късно, оперираме на целия Балкански полуостров с дъщерни фирми на териториите на Сърбия, Румъния, Северна Македония и Косово и директно обслужване на Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Албания.


Към днешна дата работим с над 2100 клиенти на целия Балкански полуостров с портфолио над 450 продукта, които обхващат секторите на хранително-вкусовата промишленост, здравната, фармацевтичната промишленост и други.

Обединени сме от общата кауза да съхраним човешкото здраве, внедрявайки наука на терен, ръководейки се от 6-те принципа за безкомпромисност, иновативност, отговорност, креативност, организираност, мисъл, които всъщност сформират и нашето лого.


„Изграждаме бъдещето, внедрявайки нови подходи, технологии и ред, докато се постигне фазата на съвършенство: Да живеем и работим с удоволствие и за удоволствие!“
Йордан Трендафилов

„Обичаме това, което правим и хората, с които го правим“ Димитрина ТрендафиловаЙордан е главният стратег на фирмата и ръководи голяма част от управленските функции и има пряк контрол над финансовата и търговски функции, като активно работи с чуждестранните партньори на Биоком. Иноватор по призвание, той не спира да разработва нови иновационни проекти. Йордан вярва в бъдещето младо поколение, част от което са децата му Христиан и Мануела, също част от Биоком. За него съчетаването на опита с младостта, ще позволи на младите хора да изградят бъдещето внедрявайки нови подходи, технологии и ред, докато се постигне фазата на съвършенство.

Обядвай с…
Йордан Трендафилов – Основател и управител на Биоком Трендафилов
Йордан Трендафилов е български предприемач, основател и управител на „Биоком Трендафилов“ ЕООД. Йордан е магистър инженер-технолог Технология на Биопроизводствата. Следвайки студентската си мечта, през 1991 г. основава Биоком.
„В зората на прехода ни се наложи да вземем в ръце собственото си оцеляване, развитие и бъдеще. Скоро прочетох, че Стийв Джобс и Стийв Возняк са стартирали от гараж. Е, ние тръгнахме от едно мазе.”
Фирмата стартира с производство на мая за сирене. Постепенно се насочва под ръководството на Йордан към продукти за безопасност и качество. Стартът е даден с разпространение на тестове за окачествяване на млякото – тестове за антибиотици, за инхибитори, фалшификации, чуждовидови млека и тестване на хигиената с АТФ контрол.
„За времето си все неизвестни, иновативни продукти за нашия пазар, които успешно успяхме да внедрим, като успоредно с това водихме и обучавахме клиентите си. Внедрихме НАССР система и ISO. Вървяхме и се изграждахме паралелно с нашите клиенти.“
Постепенно Йордан с екип от млади специалисти разширява дейността извън пределите на България и основава дружества на територията на Сърбия, Македония, Румъния и Косово, които да продължат мисията на Биоком и научените от годините уроци.
„Друго, не по-малко важно, наше вътрешно убеждение е да правим добро. Да не спираме да помагаме и обясняваме принципите си, позициите си, подходите си, продуктите си. С течение на времето осъзнахме, че това е най- ценната помощ за нашите партньори, доставчици, клиенти и че всичко, което правим, им помага да си развиват стабилно бизнеса. Защо? Защото се следват правилата на науката, морала и закона.“