Представяне на дружеството

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

Ние от Овергаз вярваме, че мисията на човек е да бъде полезен и само създавайки за другите, може да изгражда себе си. Още от самото създаване на компанията Овергаз инвестира дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Въз основа на досегашните си традиции и постижения, Дружеството:

  • служи на националните и на местните обществени интереси, като участва в обществено-икономически и социално значими процеси;
  • подготвя пазарно ориентирани и обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти;
  • се стреми да предоставя качествени услуги на своите клиенти и да работи в партньорство с обществото;
  • продължава във времето постигнатото до момента, като прилага и нови технологии и методи за енергийна ефективност.