За Kreston BulMar

Kreston BulMar работи в България от 1996 г. и днес е най-голямата счетоводна компания у нас, с повече от 28 офиса в София и страната, над 300 служители и повече от 4 000 клиента.

Kreston BulMar е част от Kreston international, една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, в която работят над 22 000 професионалисти в над 117 държави.

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани бизнес услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.

Kreston BulMar винаги се е старал да налага най-високи стандарти за счетоводните услуги в България, като първи е въвеждал редица международни стандарти за качество и добри практики за повишаване на компетентността на своя екип и нивото на обслужване на своите клиенти.

Офиси на Kreston BulMar

Обядвай със…
Емил Попов – основател на Kreston BulMar в България
Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г.
Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Лицензиран оценител на търговски предприятия и интелектуална собственост. Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство.
В над 25-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаване на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии.
От 2014 г. е член на Управителния Съвет на Българската Търговско Промишлена Палата.