ЗА ТВОЯТА УСПЕШНА КАРИЕРА

Кариерен Компас

Новият формат ще даде възможност на избрани младежи да прекарат един ден в конкретен отдел на дадена компания, съответстващ на сферата им на обучение. Форматът е вдъхновен от job shadowing инициативите, които се превръщат във все по-използван инструмент за привличане на таланти.

Кариерен компас